توجه

دانشجویانی که با دکتر روزمند درس سمینار دارند روز جمعه مورخ 22/12/93 در محل دانشکده کشاورزی ساعت 15:30 حضور داشته باشند.

ایمیل استاد: roozmand@gmail.com

گروه ارشد نرم افزار ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳

توجه

دانشجویانی که با استاد یزدانپناه درس سمینار دارند روز یکشنبه مورخ 24/12/93 ساعت 14:00 در محل دانشکده فنی و مهندسی کلاس شماره 501 حضور داشته باشند و

 همچنین:

دانشجویانی که با استاد قنبری درس سمینار دارند روز یکشنبه مورخ 24/12/93 در محل دانشکده کشاورزی ساعت 16:00 حضور داشته باشند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳

توجه

جناب آقای مهدی آزادمیوه جهت تعیین وضعیت سمینار خود به گروه مراجعه نماید.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳

توجه

دانشجویانی که با دکتر قنبری درس سمینار داشته اند و درس آنها حذف شده است تا آخر همین هفته یک مشخصه جدید اخذ نمایند.

گروه ارشد نرم افزار ; ٧:٠٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳

توجه

دانشجویانی که با دکتر بیدگلی سمینار دارند روز سه شنبه مورخ 19/12/93 در دانشکده کشاورزی ساعت 16:00 حضور داشته باشند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳

توجه

دانشجویان نامبرده تا روز 5 شنبه مورخ 14/12/93 سمینار خود را به استاد مربوطه تحویل ندهند درس آنها حذف می شود:

کامران امرایی - محمدرضا کریمی سراوری - سیدفخرالدین موسوی

گروه ارشد نرم افزار ; ٧:٠٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳

توجه

دانشجویانی که با دکتر قنبری سمینار دارند روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 ساعت 14:00 دانشکده کشاورزی حضور داشته باشند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳

توجه

دانشجویانی که با استاد کردی درس سمینار دارند روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 ساعت 13:00 در محل دانشکده فنی و مهندسی کلاس شماره 522 حضور داشته باشند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
← صفحه بعد