توجه

مورخ 5/2/93

کلاس طراحی الگوریتم ساعت 10:00

کلاس سیستم عامل ساعت 11:00

کلاس های روش تحقیق همزمان ساعت 12 تشکیل می شوند. دانشجویان محترم باید موضوعات خود را ارایه بدهند.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٤

توجه

کلاس های دکتر نادری مورخ 4/2/93 و 5/2/93 تشکیل نمی شوند. و همچنین کلاس دکتر پارسا این هفته برگزار نمی گردد.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۳

توجه

تمامی کلاس های این هفته مطابق برنامه تشکیل می شوند. کلاس دکتر پارسا روز جمعه برگزار میشود.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٧

توجه

دانشجویانی که در ترم جاری درس سمینار را اخذ کرده اند باید اسامی آنها از طریق اساتید به گروه جهت ثبت نهایی داده شود بنابراین لازم است سریعاً با اساتید مورد نظر تماس حاصل نمایند.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٥

توجه

روز پنجشنبه مورخ 28/1/93 از ساعت 13 الی آخر کلاس سیستم های شده برگزار میشود.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٥

توجه

دانشجویانی که مورخ 21/1/93 درخواست اضافه کردن دروس جدید کتبا به گروه داده اند با توجه به بسته بودن فایل آنها درخواست های ایشان قابل انجام نیست.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٢

ت

کلاس مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر پارسا مورخ 21/1/93 روز پنجشنبه ساعت 10:00 برگزار می شود.

کلاس های دکتر ابدالی مورخ 21/1/93 برگزار نمی شوند.

بقیه کلاس ها طبق برنامه تشکیل می شوند.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٠

توجه

دانشجویانی که با مشخصه 29 در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و با مشخصه 148 در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 درس سمینار را اخذ کرده اند جهت ثبت نمره فایل ورد کارهای خود را تحویل گروه دهند.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
← صفحه بعد