توجه

دانشجویانی که با استاد نادری درس سمینار دارند و هنوز انجام نداده اند پوشه زیر را دانلود و محتویات آن را با دقت مطالعه کنند.   

                                                     دانلود

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢٩

توجه

نمرات درس مهندسی نرم افزار پیشرفته  دانلود

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۸:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢٦

توجه

نمرات درس پایگاه داده پیشرفته    دانلود...

نمرات سیستم های توزیع شده   دانلود...

نمرات مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار دانلود...

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۱٤

توجه

بعد از جلسه 16/5 گروه جلسه ای برای بررسی فرم های پیشنهادهای پایان نامه ها تا اول مهر وجود ندارد متذکر می شود کسانیکه فرم های ناقص تحویل داده اند جهت اصلاح آن اقدام نمایند! 

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٩:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۱٢

توجه

دانشجویان نامبرده هر چه سریعتر جهت تعیین تکلیف سمینارهای خود با دکتر موسوی تماس بگیرند:

رضوان امیری فرد - آمنه حیدری - احسان زارع - نگین شکاران - سجاد امیری نیا - مسعود حسنوند - مریم لشگرارا

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۳:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٢۱

توجه

امتحان درس مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر پارسا مورخ 93/4/18 ساعت 10:30 صبح برگزار می شود.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۸

توجه

دانشجویانی که نیمسال دوم 2-92-91 (بهار 92) با آقای دکتر نادری درس سیمنار را اخذ کرده اند می توانند نمرات خود را در پروفایل خود مشاهده کنند.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٤

توجه

سرکار خانم فریبا سلیمانی با آقای دکتر نادری تماس بگیرند.

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٩:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱۳
← صفحه بعد