توجه

دانشجویانی که با مشخصه 29 در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و با مشخصه 148 در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 درس سمینار را اخذ کرده اند جهت ثبت نمره فایل ورد کارهای خود را تحویل گروه دهند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢

سمینار

دانشجویانی که ترم بهار گذشته درس سمینار را اخذ کرده اند و کار خود را تحویل نداده اند مهلت آنها تمام شده است و باید مجددا تمدید کنند.

دانشجویانی که ترم پاییز درس سمینار را اخذ کرده اند تا آخر فروردین 93 فقط مهلت دارند کار خود را تحویل دهند. بنابراین در ایام تعطیلات با اساتید خود در ارتباط باشند جهت تکمیل گزارش های خود.

و دانشجویانی ترم دومی که در ترم جاری درس سمینار را باید بگیرند با هر استادی که میخواهند می توانند این درس را اخذ کنند و باید با استاد مورد نظر تماس بگیرید بدیهی است با توجه به محدودیت ظرفیت اساتید اولویت با کسانیست که زودتر تماس گرفته اند. در نهایت بعد از تعطیلات اسامی دانشجویان انتخاب شده را به گروه تحویل خواهند. اساتید مورد نظر

                        نادری -  ابدالی -  موسوی - پارسا - صالحی

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢

توجه

کلاس جبرانی درس الگوریتم موازی مورخ 23/12/92 ساعت 8:00 برگزار می گردد.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢

توجه

رعایت دروس پیش نیاز یا جبرانی با خود دانشجو می باشد و کسانیکه که رعایت نکرده باشند از فراغت تحصیل آنها ممانعت بعمل می آید.

گروه ارشد نرم افزار ; ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢

توجه

امتحان هوش مصنوعی مورخ 22/12/92 برگزار می شود. ساعت 9:00 صبح.

گروه ارشد نرم افزار ; ٩:٠۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢

توجه

مورخ 15/12/92 تمامی کلاسها طبق برنامه تشکیل می شوند. به استثنای دو کلاس الگوریتم موازی که بصورت یک کلاس از ساعت 10:00 تا 12:00 برگزار می شود. 

گروه ارشد نرم افزار ; ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢