توجه

دانشجویانی که می خواهند پروژه جهت درس طراحی الگوریتم انجام دهند یکی از موضوعاتی که می توانند انتخاب نمایند پیاده سازی صورت موازی الگوریتم های اصلی کتاب طزاحی الگوریتم مثل رنگ آمیزی گراف ها می باشد. 

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢

قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار پیشرفته ترم قبل

دانشجویان مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر ابدالی (ترم قبل) جهت تکمیل گزارش های خود و اعمال آنها در نمره نهایی می توانند روز جمعه 31 خرداد ساعت 11 صبح حضور بهم رسانند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢

قابل توجه دانشجویان سیستم عامل پیشرفته و الگوریتم موازی

دانشجویان درس سیستم عامل پیشرفته و الگوریتم موازی دکتر ابدالی برای هماهنگی پروژه ها لازم است روز جمعه مورخ 31 خرداد ساعت 8 صبح در دانشگاه حضور به هم رسانند.حضور نماینده هر گروه کفایت می کند و حضور همه دانشجویان الزامی نیست.

 

دانشجویانی سیستم عامل که ارایه دارند میتوانند در این روز ارایه خود را انجام دهند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢

سیستم عامل جبرانی

دانشجویانی که درس سیستم عامل جبرانی دارند جهت تهیه گزارش می توانند یکی از عناوین زیر را انتخاب نمایند:

                                         عناوین...

گروه ارشد نرم افزار ; ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢

 

نتایج بررسی پروپوزال ها را دانلود نمایید:

                                           دانلود...

گروه ارشد نرم افزار ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢