توجه

خانم اداوی - خانم پیریایی - آقای تاجدی فایل ورد پروپوزال خود را ارسال نمایند!

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۱٩

توجه

دانشجویانی که جهت دروس جبرانی کارهای تکراری تحویل داده اند به میزان 5 نمره از نمره نهایی ایشان کسر می گردد و نمره برگه بدون هیچ ارفاقی ثبت می شود!

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۱٦

سمینار

دانشجویان ذیل جهت تعیین تکلیف سمینار خود هر چه سریعتر با گروه تماس بگیرند:

یاسر جلیلیان - سمیه غضنفری - محمدرضا حاجبی - مهدی نجفی علیا

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۱۱

 

موضوعات پروژه درس طراحی الگوریتم جبرانی                 دانلود...

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٤

توجه

زمان تحویل پروژه های دکتر نادری:

مورخ 6/4/92 ساعت 9 الی 12 مباحث پیشرفته- ساعت 14:00 الی 18 پایگاه داده پیشرفته

و

مورخ 7/4/92 ساعت 9 الی 12 پایگاه داده پیشرفته - ساعت 14:00 الی 16:00 پروژه های پایانی و درس سمینار

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر ; ٩:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢