توجه

مورخ 18/7 کلاس دکتر پارسا تشکیل نمی شود.

کلاس های مهندسی نرم افزار پیشرفته و سیستم خبره تا پایان ترم بترتیب زیر تشکیل می شوند:

کلاس مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر ابدالی ساعت 12 شروع می شود

کلاس سیستم خبره دکتر موسوی ساعت 14:30 شروع می شود.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢

توجه

کلاس مدلسازی و ارزیابی سیستم دکتر مرادی فردا مورخ 7/12 تشکیل نمی شود.

گروه ارشد نرم افزار ; ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢

توجه

کلاس های مورخ 4/7 و 5/7 آقای دکتر مرادی - آقای دکتر موسوی و آقای دکتر ابدالی تشکیل می شوند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢