مورخ 29/9 برنامه دروس جبرانی به شرح زیر:

کلاس طراحی الگوریتم  ساعت 8:30

کلاس پایگاه داده ساعت 9:30

تشکیل می شود.

گروه ارشد نرم افزار ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢

توجه

کلاسهای دکتر نادری مورخ29/9 از ساعت 10:30 تشکیل می شوند.

در ضمن دانشجویانی که درس سیمنار و پایان نامه با ایشان دارند باید ساعت 13 در دانشگاه حضور داشته باشند.

گروه ارشد نرم افزار ; ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢