توجه

دانشجویانی که با استاد یزدانپناه درس سمینار دارند روز یکشنبه مورخ 24/12/93 ساعت 14:00 در محل دانشکده فنی و مهندسی کلاس شماره 501 حضور داشته باشند و

 همچنین:

دانشجویانی که با استاد قنبری درس سمینار دارند روز یکشنبه مورخ 24/12/93 در محل دانشکده کشاورزی ساعت 16:00 حضور داشته باشند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳

توجه

جناب آقای مهدی آزادمیوه جهت تعیین وضعیت سمینار خود به گروه مراجعه نماید.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳