توجه

کلاس دکتر روزمند روز پنجشنبه ساعت 8:00 تشکیل می شود.

کلاس های دکتر نادری مورخ 3/2/94 و 4/3/94 تشکیل نمی شوند.

کلاس های دکتر شیری مورخ 2/3/94 و مورخ 3/3/94 تشکیل نمی شوند.

کلاس دکتر بیدگلی مورخ 2/3/94 تشکیل نمی شود.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤