توجه

دانشجویانی که برای دکتر نادری ایمیل می فرستند:

subject میل خود را lorestan قرار داده و دقیقاً عنوان گزارش خود هر چی هست به وضوح نوشته(سمینار، گزارش درسی...)

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱