توجه

دانشجویانی که از استاد مربوطه نمره درس سمینار را گرفته اند جهت ثبت نمره هر چه سریعتر مستندات لازم را به گروه تحویل دهند. بدیهی است مستنداتی که بدون هماهنگی تهیه شده اند پذیرفته نمی شوند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱