نمرات

نمرات دکتر نادری:

 

 پایگاه داده پیشرفته مشخصه 16:              File1       File2

پایگاه داده پیشرفته مشخصه 17:            File1          File2

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار              File  

گروه ارشد نرم افزار ; ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢