توجه

مورخ 18/7 کلاس دکتر پارسا تشکیل نمی شود.

کلاس های مهندسی نرم افزار پیشرفته و سیستم خبره تا پایان ترم بترتیب زیر تشکیل می شوند:

کلاس مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر ابدالی ساعت 12 شروع می شود

کلاس سیستم خبره دکتر موسوی ساعت 14:30 شروع می شود.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢