مورخ 29/9 برنامه دروس جبرانی به شرح زیر:

کلاس طراحی الگوریتم  ساعت 8:30

کلاس پایگاه داده ساعت 9:30

تشکیل می شود.

گروه ارشد نرم افزار ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢