توجه

دانشجویانی که دفاع کرده اند جهت مشخص شدن وضعیت نمره مقاله (های) مستخرج از پایان نامه به وب سایت پردیس قسمت امور پایان نامه ها مراجعه نمایید.

گروه ارشد نرم افزار ; ٧:٤٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢