توجه

مورخ 15/12/92 تمامی کلاسها طبق برنامه تشکیل می شوند. به استثنای دو کلاس الگوریتم موازی که بصورت یک کلاس از ساعت 10:00 تا 12:00 برگزار می شود. 

گروه ارشد نرم افزار ; ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢