توجه

دانشجویانی که با مشخصه 29 در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و با مشخصه 148 در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 درس سمینار را اخذ کرده اند جهت ثبت نمره فایل ورد کارهای خود را تحویل گروه دهند.

گروه ارشد نرم افزار ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢