توجه

همه کلاس های مورخ 10/2 و 11/2 طبق برنامه تشکیل می شوند.

کلاس سیستم توزیع شده روز جمعه ساعت 9:00 تشکیل می شود. تمام دانشجویانی که با دکتر نادری درس سیمنار دارند الزاما روز جمعه مورخ 11/2 باید ساعت 11:00 حضور داشته باشند.

کلاس مهندسی نرم افزار دکتر پارسا روز حمعه تشکیل می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید