توجه

دانشجویان محترمی که قصد تحویل فرم پیشنهاد پایان نامه خود دارند لطفا تا بعد از امتحانات از مراجعه به گروه خودداری نمایند زیرا گروه تا شروع نیمسال دوم 97-96 هیچ گونه جلسه ای برای بررسی فرم های پیشنهاد پایان نامه ندارد. 

/ 0 نظر / 129 بازدید