نمرات

نمرات دکتر نادری:

 

 پایگاه داده پیشرفته مشخصه 16:              File1       File2

پایگاه داده پیشرفته مشخصه 17:            File1          File2

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار              File  

/ 1 نظر / 3 بازدید

فایل 2 مشخصه 16 نمرات خوانا نیست zoom نمیشود لطفا اصلاح کنید