توجه

دانشجویانی که دکتر فتحی داور دفاعیه آنها می باشد چک پرینت خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

کرمانشاه طاق بستان- بلوار دانشگاه - دانشگاه رازی کرمانشاه - دانشکده فنی مهندسی- گروه کامپیوتر- گیرنده: دکتر فتحی

/ 0 نظر / 19 بازدید