توجه

دانشجویان نامبرده جهت پیگیری مراحل بعدی فرم های پیشنهاد پایان نامه خود به قسمت پژوهش مستقر در دانشکده تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند:

سمیرا صفر بیرانوند - وحید ساکی - طاهره محمدیان کریم آبادی - عاطفه احمدی فر - سحر محمودوند - زهرا کیانی معین - میترا ضرونی - پیروز نامی - نسیم خدادادی - خدیجه قلی زاده - شادی دالوند - مهسا ریاحی اصل - سیما پوربیرانوند - مهسا افسر دیر - مجتبی رشیدی - حامد یاراحمدی - فاطمه تقی پور

/ 0 نظر / 60 بازدید