توجه

دانشجویان محترم در مورد برنامه درسی لطفا اظهار نظر بی مورد نفرمایید! شما دانشجوی تمام وقت هستید چند بار این مطلب را باید به شما گوش زد کنیم. موارد خاص از طریق وبلاگ اعلام می شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید