توجه

دانشجویانی که مورخ 21/1/93 درخواست اضافه کردن دروس جدید کتبا به گروه داده اند با توجه به بسته بودن فایل آنها درخواست های ایشان قابل انجام نیست.

/ 2 نظر / 6 بازدید

شما هنوز نمره های ترم قبل را ثبت نکرده اید و دانشجویان بلاتکلیف هستند و نمی دانند نمره قبولی گرفته اندیا نه ، چطور فایل بسته شده ؟

دانشجو

سلام لطفا یه کاری بکنید.اضافش کنید برامون.خواهش میکنم