توجه

دانشجویانی که با دکتر نادری در ترم گذشته درس داشته اند پروژه ها خود را به نماینده کلاس تحویل دهند. آخرین مهلت ارسال 18/11/92 می باشد.

کسانیکه هم که بتوانند یک مقاله پذیرش بگیرند در ارزیابی آنها تاثیر بیشتری خواهد داشت.

/ 0 نظر / 5 بازدید